26 Οκτ 2018

Conference Hall 1

13:00–13:45
Popular countries - trends 2018 (Spain, Greece, Italy, Germany, Czech Republic, Bulgaria).
 add to Calendar 2018-10-26 13:00:00 2018-10-26 13:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Popular countries - trends 2018 (Spain, Greece, Italy, Germany, Czech Republic, Bulgaria). Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
13:45–14:00
 add to Calendar 2018-10-26 13:45:00 2018-10-26 14:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:00–14:45
City or village – which one can yield more profit and is more reliable.
 add to Calendar 2018-10-26 14:00:00 2018-10-26 14:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - City or village – which one can yield more profit and is more reliable. Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:45–15:00
 add to Calendar 2018-10-26 14:45:00 2018-10-26 15:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:00–15:45
 add to Calendar 2018-10-26 15:00:00 2018-10-26 15:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:45–16:00
 add to Calendar 2018-10-26 15:45:00 2018-10-26 16:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
16:00–16:45
Are you ready to actively profit from renting out an overseas real estate object?
 add to Calendar 2018-10-26 16:00:00 2018-10-26 16:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Are you ready to actively profit from renting out an overseas real estate object? Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru

Conference Hall 2

13:00–13:30
 add to Calendar 2018-10-26 13:00:00 2018-10-26 13:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
13:30–14:00
 add to Calendar 2018-10-26 13:30:00 2018-10-26 14:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:00–14:30
 add to Calendar 2018-10-26 14:00:00 2018-10-26 14:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:30–15:00
 add to Calendar 2018-10-26 14:30:00 2018-10-26 15:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:00–15:30
 add to Calendar 2018-10-26 15:00:00 2018-10-26 15:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
16:30–17:00
 add to Calendar 2018-10-26 16:30:00 2018-10-26 17:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
17:00–17:30
 add to Calendar 2018-10-26 17:00:00 2018-10-26 17:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru

27 Οκτ 2018

Conference Hall 1

13:00–13:45
Points of growth – where and why one can expect to see an increase in property prices.
 add to Calendar 2018-10-27 13:00:00 2018-10-27 13:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Points of growth – where and why one can expect to see an increase in property prices. Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
13:45–14:00
 add to Calendar 2018-10-27 13:45:00 2018-10-27 14:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:00–14:45
Investments in square meters – at which point the owner starts to profit.
 add to Calendar 2018-10-27 14:00:00 2018-10-27 14:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Investments in square meters – at which point the owner starts to profit. Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:45–15:00
 add to Calendar 2018-10-27 14:45:00 2018-10-27 15:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:00–15:45
Up-to-date immigration programs for property buyers - residence permits and citizenship.
 add to Calendar 2018-10-27 15:00:00 2018-10-27 15:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Up-to-date immigration programs for property buyers - residence permits and citizenship. Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:45–16:00
 add to Calendar 2018-10-27 15:45:00 2018-10-27 16:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
16:00–16:45
 add to Calendar 2018-10-27 16:00:00 2018-10-27 16:45:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru

Conference Hall 2

12:00–12:30
 add to Calendar 2018-10-27 12:00:00 2018-10-27 12:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
12:30–13:00
 add to Calendar 2018-10-27 12:30:00 2018-10-27 13:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
13:30–14:00
 add to Calendar 2018-10-27 13:30:00 2018-10-27 14:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
14:00–14:30
 add to Calendar 2018-10-27 14:00:00 2018-10-27 14:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:00–15:30
 add to Calendar 2018-10-27 15:00:00 2018-10-27 15:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
15:30–16:00
 add to Calendar 2018-10-27 15:30:00 2018-10-27 16:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
16:00–16:30
 add to Calendar 2018-10-27 16:00:00 2018-10-27 16:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
16:30–17:00
 add to Calendar 2018-10-27 16:30:00 2018-10-27 17:00:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru
17:00–17:30
 add to Calendar 2018-10-27 17:00:00 2018-10-27 17:30:00 Europe/Moscow MPIRES 2018/2 - Ρωσία, Μόσχα, Κεντρικό εκθεσιακό συγκρότημα «Expocentre», Κρασνοπρέσνενσκαγια νάμπερεζναγια, 14 MPIRES 2018/2 info@vpiexpo.ru